Proces przynależności członkowskiej do 

Stowarzyszenia Centralny Klub Strzelecki:

 

1. Zapoznaj się ze statutem dostępnym tutaj.
 
2. Wypełnij formularz który znajduje się na tej stronie lub wypełnij deklarację członkowską dostępną tutaj i wyślij ją poczta lub skan elektronicznie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego* i składki rocznej.
 
3. Wpłać składkę członkowską wraz z wpisowym* , zgodną z poziomem członkostwa:
 
A) KOLEKCJONER: 190 zł (100 zł wpisowe + 90 zł roczna składka członkowska);
 
B) KOLEKCJONER - FUNKCJONARIUSZ / ŻOŁNIERZ: 50 zł (0 zł wpisowe + 50 zł roczna składka członkowska);
 
C) KOLEKCJONER - MYŚLIWY: 130 zł (60 zł wpisowe + 70 zł roczna składka członkowska).
 
Uiszczenie składki powinno nastąpić poprzez dokonanie przelewu na konto stowarzyszenia (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) – w tytule podać: „składka członkowska i wpisowe, Imię i Nazwisko”
 
4. Po otrzymaniu wypełnionej przez Ciebie deklaracji wyślemy potwierdzenie o zaakceptowaniu członkostwa i potwierdzenie o członkostwie.
 
5. Na prośbę członka wystawiamy zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.
 
* jeśli obowiązuje.
 
Formularz członkowski 

Imię:
Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Miejscowość zamieszkania:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu/lokalu:
Telefon kontaktowy:
Twój e-mail:
Typ członkostwa
Standardowe
Funkcjonariusz / żołnierz
Myśliwy
Resort / formacja / koło łowieckie
Osoba(y) wprowadzająca(e)
Zgłaszam wolę przystąpienia do Centralnego Klubu Strzeleckiego. Zobowiązuję się niniejszym przestrzegać Statutu I Uchwał Władz Centralnego Klubu Strzeleckiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Centralny Klub Strzelecki z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Potwierdzenie opłat:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

@ |  centralnyklubstrzelecki@gmail.com

E-MAIL

ADRES  DO KORESPONDENCJI

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/50

03-982 Warszawa

Weapon Permit

Training courses

Membership

Contact

About us